Methode Lichtenberg ®

 

Wil je op een gemakkelijke manier een rijkere, vollere klank in het zingen?
Dan is de methode Lichtenberg® iets voor jou!

Het Lichtenberg Instituut is opgericht door Gisela Rohmert, in samenwerking met Prof. Dr. Ing. Walter Rohmert. Doelstelling is de praktische toepassing van de nieuwste inzichten uit het wetenschappelijke onderzoek van vocale en instrumentale klankvorming. De gebruikelijke stempedagogiek benadert het zingen veelal vanuit een motorische invalshoek; de methode Lichtenberg heeft ontdekt dat ons sensorische systeem (zintuigen in combinatie) een diepe relatie bepaalt tussen ons zenuwstelsel en de klank. Hoe beïnvloedt het lichaam de klank, hoe beïnvloedt de klank het lichaam?

 

ei
Het ei staat symbool voor het oerbegin.
De scheppingskracht is al in het ei aanwezig.
Ook in het strottenhoofd en de menselijke stem  is van nature alles al aanwezig.
De methode Lichtenberg roept de potenties van het strottenhoofd wakker
door stimulaties die alle ervaringsgebieden van het lichaam bestrijken
(waarneming door middel van de zintuigen, klankdoorlaatbaarheid
van weefsels, het inzetten van onwillekeurige reflexen).
Het blijkt dat deze sensorische stimulansen het strottenhoofd de ruimte geven om zich in het zingen zelf te organiseren. Daardoor komt een vitale energie vrij die als een vliegwiel functioneert en die de klanken
op een andere manier structureren.
De slang geeft de dynamiek van dit leer- en ontwikkelingsproces aan.De methode Lichtenberg® wil, door het bewust worden en stimuleren van de zintuigen, het zingen (of het bespelen van een instrument) op een hoger plan brengen, zodat sensorische kwaliteiten het strottenhoofd op een natuurlijke en efficiënte manier aansturen. Het lichaam oriënteert zich op een andere manier, omdat het informatie binnenkrijgt vanuit ervaring en waarneming en niet vanuit vooropgezette verwachtingen. Door allerlei oefeningen en stimulaties (zowel lichamelijk als mentaal) probeer je het lichaam een andere ervaring te geven, waardoor het spontaner en vrijer reageert en klank voortbrengt.
zaalblauw

De menselijke anatomie is een bouwsel van weefsels en holtes;
in de methode Lichtenberg spelen deze holtes en de wanden die hen scheiden
een cruciale rol. De ruimtes in ons lichaam zijn niet statisch van karakter; naast beinvloeding door activiteit van het sympathische zenuwstelsel, kan de
tonus van weefsels ook worden veranderd via het parasympathische zenuwstelsel.
In dat laatste geval verandert in het zingen de klank niet door motorische
beinvloeding maar op een meer efficiente manier, die de klank
anders structureert en de weefsels klankdoorlaatbaar maakt.

 

De methode Lichtenberg spreekt mij aan omdat het zingen spontaner gaat. Ik herken mijn opvattingen over zang en muziek in deze methode vanwege het streven naar ongekunsteldheid en het aanspreken van oerkrachten.

In mijn les- en uitvoeringspraktijk ga ik uit van de methode Lichtenberg.

zend een mail